OrganizujemySezon 2008

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 30 października 2008r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Automobilklubu Nowomiejskiego. Sprawozdania z działalności w latach 2004 – 2008 złożyli Hanna Karczyńska prezes Klubu, Daniela Block Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej i Rafał Bogucki – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdania zostały jednogłośnie przyjete przez zebranych uczestników Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego oraz zostały przeprowadzene wybory do organów automobilklubu.
W wyniku przeprowadzonych wyborów członkami Zarządu Klubu zostali:

Hanna Karczyńska Prezes
Mariusz Śliwiński Z-ca Prezesa
Roman Przeradzki Z-ca Prezesa
Rafał Bogucki Sekretarz
Mieczysław Sargalski Skarbnik
Mariusz Wiśniewski członek zarządu
Andrzej Jankowski członek zarządu
Jarosław Radtke członek zarządu
Andrzej Brozdowski członek zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Daniela Block Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Witold Czerwiński członek Komisji Rewizyjnej
Bogusław Grądzki członek Komisji Rewizyjnej
Sąd Koleżeński tworzą:
Krzysztof Kozłowski Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Andrzej Markuszewski członek Sądu Koleżeńskiego
Tomasz Góralski członek Sądu Koleżeńskiego

4_lotos_1
Poprzedni

4 Rajd Lotos

podsumowanie2008
Następny

Podsumowanie sezonu 2008

Asia

Asia